ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ณ ห้องประชุมแพรวา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 เพื่อรับทราบการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ณ ห้องประชุมแพรวา