ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธาน ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธาน
ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบแรก ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์