ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑