นายศักรินทร์ ภูละมุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์
Facebook : https://www.facebook.com/kru.num.3
Tel : 0879048089
ID Line : krunum_np

นายอาทิตย์ โพนศรีสม

ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
Facebook :
Tel :
ID Line :

ว่าที่ รต.คาวี ภูเพ็ชร

ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
Facebook :
Tel :
ID Line :

นายภานุวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ

ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
Facebook :
Tel :
ID Line :

นายประมวล ภูลำธาร

ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนโคกล่ามวิทยา
Facebook :
Tel :
ID Line :