ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

รายงานนักเรียนรวม รวมโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
คลิกที่แผนภูมิเพื่อดูข้อมูล

บัญชีรายละเอียดความต้องการวิชาเอก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562)

บัญชีรายละเอียดความต้องการวิชาเอก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562)