รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน เมษายน 2563 ไตรมาสที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ตกแต่งภายใน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ดาวน์โหลดงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมีนาคม 2563 ไตรมาสที่ 2