ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศิริรัตน์ ช่วยรัก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป. […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยใช้กระบวนการ PLC

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรมแพรวาโมเดล(PRAEWA MODEL)

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พร […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี “งานสายสัมพันธ์ลูกจ้างประจำ”

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]