ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีมอบโต๊ะ และโคมไฟอ่านหนังสือ ตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน ณ โรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนหนองตุวิทยา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยยาง ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563