ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายยงยุท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “กาฬสินธุ์ ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก” ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีมอบโต๊ะ และโคมไฟอ่านหนังสือตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน เปลี่ยนเวลาที่ไร้ค่า เป็นเวลาที่อบอุ่น

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรับฟังและรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู […]