ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อม โรงอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บันทึกความร่วมมือ MOU งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียน ถ้ำปลาวิทยายน

จดหมายข่าวโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมมาตรการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘ ศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายผจญ จันโทภาส ผู้อำนวยการกลุ่มอ […]