ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ พรห […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อดำเนินการติดตามโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กมลวรรณ ทิพยเน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะร […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุม ทางไกล “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563