ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียน บ้านต้อนวิทยาคาร และสนามสอบโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียน ในสังกัด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียน กุดลิงวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ตรวจ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่วณาสณฑ์ผดุงเวทย์ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬส […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบู […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและวิทยาศาสตร์)

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมการ […]