กิจกรรมกีฬาดีเด่น > โรงเรียนเหล่าเขื่องโนนเสียววิทยา สร้างชื่อเสียงให้กับ สพป. กส เขต 1 โรงเรียนท่าน ผอ. พงศ์พิศ บัวอาจ ได้แชมป์ประเทศไทยรุ่น12ปี หญิงวอลเลย์น์บอล ชายหาด ยูโรเค้กที่ จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนเหล่าเขื่องโนนเสียว สร้างชื่อเสียงให้กับ สพป กส 1 รร.ท่าน ผอ พงศ์พิศ บัวอาจ ได้แชมป์ประเทศไทยรุ่น12ปี หญิงวอลเลย์น์บอล ชายหาด ยูโรเค้กที่ จ.กำแพงเพชร

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำเอกสาร ผลงานการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Read more