ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอกมลาไสย จำนวน 5 โรงเรียน

25 ตุลาคม 2565 ดร.วิ

Read more

เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของสถานศึกษาในสังกัดกรณีประสบอุทกภัย

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

เวลา 10.00 น. วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคล ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางกฤตาพร ธรรมวงศา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมทำบุญตามโครงการเข้าพรรษา พากันไปทำบุญ ครั้งที่ 10/2565 พร้อมกับมอบทุน การศึกษาให้กับนักเรียน

Read more

พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more