ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายสุชาติ พุทธลา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำน […]

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายธนกฤต ศิริภิรมย์

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายสุริยะ ใจวงษ์

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17

ทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 EP2/2564 (21-04-2021)
โดย: Admin  วันพุธ ที่  21 เมษายน  2564

มีคำตอบPnd. ถาม 10 เดือน ago • 
543 views1 answers0 votes
มีคำตอบSuchittra ถาม 10 เดือน ago
369 views2 answers0 votes
มีคำตอบจิราภรณ์ ภูสทด ถาม 10 เดือน ago • 
388 views2 answers0 votes
มีคำตอบadmin ถาม 1 ปี ago • 
378 views2 answers0 votes