back to school 2.65 2
back to school 2.65 2
PlayPause
previous arrow
next arrow

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์รับฟังการประชุมชี้แจงการจัดงานและจับสลากลำดับการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบปะกับคณะกรรมการบริหารชมรมครูบำนาญกาฬสินธุ์ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 9/2565

เพลง 100 ปี การประถมศึกษา อำนวยการผลิต โดย นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โดย: Admin  วันศุกร์ ที่  26 พฤศจิกายน  2564ุ