ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 100 ปี ประถมศึกษากาฬสินธุ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ […]

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา 100 ปีประถมศึกษากาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดอนจานร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 37/2564 [Part 1/3] วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
โดย: Admin  วันศุกร์ ที่  15 ตุลาคม  2564ุ