นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34 /2564

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก Best of the Best ด้วยรูปแบบทางไกล โดยใช้ Application Google Meet โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร

ทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 EP6/2564 (19-08-2021)
โดย: Admin  วันพฤหัสบดี ที่  19 สิงหาคม  2564ุ