ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบท อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อน ลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564

ถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
โดย: Admin  วันจันทร์ ที่  30 พฤศจิกายน  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

มีคำตอบPnd. ถาม 8 เดือน ago • 
434 views1 answers0 votes
มีคำตอบSuchittra ถาม 8 เดือน ago
248 views2 answers0 votes
มีคำตอบจิราภรณ์ ภูสทด ถาม 8 เดือน ago • 
242 views2 answers0 votes
มีคำตอบadmin ถาม 11 เดือน ago • 
277 views2 answers0 votes