ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ของ นางสาวสุดใจ อัมพวา

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายเธียรชัย ประกอบเลิศ

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางทัดตะวัน นามจุมจัง

ทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 EP3/2564 (20-05-2021)
โดย: Admin  วันพฤหัสบดี ที่  20 พฤษภาคม  2564