ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเสวนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิทยากรประจำกลุ่มและวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 EP6/2564 (19-08-2021)
โดย: Admin  วันพฤหัสบดี ที่  19 สิงหาคม  2564ุ