ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30 /2564 ผ่านVideo Conference

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอ […]

ITA64

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล