ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กรอบแนวคิดในการพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดย ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เผยแพร่ กรอบแนวคิดในการพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดย ดร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากานสินธุ์ […]