ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชม Video Conferenceการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ผลการประเมินเพื่้อคัดเลือก “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมรับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564

เวลา 07.30-09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางระบบออนไลน์ (Zoom)

20 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู […]