ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบท อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อน ลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู

เวลา 13.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจท […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ร่ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]