ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านสว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา เดือนกรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนท่าแสงวิทยายน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564