ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น. นายสุริยะ ใจวง […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต […]

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 168 วันที่ 29 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 168 วันที่ 29 กันยายน 2564

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 167 วันที่ 29 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 167 วันที่ 29 กันยายน 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงาน วิจัยโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสิ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]