จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปีที่ 2564 ฉบับที่ 112 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

จดหมายข่าวปีที่ 2564 ฉบับที่ 112 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการ ประเมินพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปีที่ 2564 ฉบับที่ 111 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

จดหมายข่าวปีที่ 2564 ฉบับที่ 111 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุม […]

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปีที่ 2564 ฉบับที่ 110 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

จดหมายข่าวฉบับที่ 110 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปีที่ 2564 ฉบับที่ 109 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

จดหมายข่าวฉบับที่ 109 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินงานการประกวดผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]