ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการ ประเมินพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินงานการประกวดผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

ทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 EP3/2564 (20-05-2021)
โดย: Admin  วันพฤหัสบดี ที่  20 พฤษภาคม  2564