Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

WEANG Model โดยนายมนตรี วงค์หิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา WEANG Model
โดยนายมนตรี วงค์หิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง