Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

PHUPOR Model โดยนายสุวิทย์ สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยแสง

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา PHUPOR Model
โดยนายสุวิทย์ สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยแสง