Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

KHAMIN Model โดยนายสัญญา ภูผาผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา KHAMIN Model
โดยนายสัญญา ภูผาผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์