Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

PHUSING Model โดยนายอภินันท์ ภูผาดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์