ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ. สพป. กาฬสินธ์ุ เขต ๑ มอบหมายให้ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ. สพป.
กาฬสินธ์ุ เขต ๑ มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น ให้กับครอบครัวเด็กหญิงวันเพ็ญ การรักษ์ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ร.ร.ชุมชนนามะเขือวิทยา ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ ๓๗ บ้านนามะเขือ หมู่ที่ ๑ ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ