ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อดำเนินการติดตามโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
รอง ผอ.สพป.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก
นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อดำเนินการติดตามโครงการยุวชนอาสา
ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์