ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย
นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียน
รอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์