ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หลักฐาน และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หลักฐาน และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนเขียวมรกต+6ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์