ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุม […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประชุม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ศธ.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายสุชาติ พุทธลา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายธนกฤต ศิริภิรมย์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายสุริยะ ใจวงษ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น. – 09.00 น. ดร […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]