ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจภัยรอบด้านทุกมิติ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564

เวลา 07.30-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักง […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ เขต 1 มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายศักรินทร์ ภละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทรงศักดิ์ ทองจรัส ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี(ชาย) ในการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนียนสัญจร “ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปี 2564 ณจังหวัดนครพนม

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 08.15 น. วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ITA) ประจำปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร .วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2563

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร .วิเศษ พลอาจทัน […]