ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าประชุมหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิเศษ พลอาจทัน หัวหน้าสำนักงา […]

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 152 วันที่ 9 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 152 วันที่ 9 กันยายน 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการมอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 151 วันที่ 8 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 151 วันที่ 8 กันยายน 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33 /2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอา […]

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 150 วันที่ 6 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 150 วันที่ 6 กันยายน 2564

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 149 วันที่ 6 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 149 วันที่ 6 กันยายน 2564

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 148 วันที่ 3 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 148 วันที่ 3 กันยายน 2564

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 147 วันที่ 3 กันยายน 2564

จดหมายข่าวปี 2564 ฉบับที่ 147 วันที่ 3 กันยายน 2564

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสิ […]