Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

THANGAM Model โดยนายรักษ์ พรชะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา THANGAM Modelโดยนาย […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

PHUSING Model โดยนายอภินันท์ ภูผาดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

KHAMIN Model โดยนายสัญญา ภูผาผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา KHAMIN Modelโดยนายส […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

PHUPOR Model โดยนายสุวิทย์ สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยแสง

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา PHUPOR Modelโดยนายส […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

WEANG Model โดยนายมนตรี วงค์หิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา WEANG Modelโดยนายมน […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

DONGNOI Model โดยนายศักรินทร์ ภูละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์