ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนในสังกัด

1 กรกฎาคม 2563 ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.30-09.00 น. นายยงยุทธ พรห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกัน หรือยับยั้ง ภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสิ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับการสร้างบ้าน ตามโครงการสร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจให้ลูก “สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑”

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริรัตน์ ช่วย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบโต๊ะญี่ปุ่น โคมไฟ หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป. […]