ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conference

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะรองผู้อำนว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ว่ันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563