ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธํุ์ เขต ๑ ให้การต้อนรับนายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผอ.สพป.บึงกาฬและคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธาน ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายยงยุทธ พรห […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเข […]