ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนโคกล่ามวิทยา ฉบับที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของงานกลุ่มอำนวยการแก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์ ซึ่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘

นายผจญ จันโทภาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้ความรู้เกี่ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกำหนดจับเวลาสถิติ การวิ่ง ๓๑ ขา ของนักเรียน โครงการ “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕”

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ศูนย์การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘ ระยะที่ ๒ ระหว่าง ๑๗ มกราคม-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรพงค์ มงคลสุคน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง

วันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์และตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯ ณ สำนักงาน สกสค.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ แจ้ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อม โรงอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว […]