การลงทะเบียนG Code

Suchittra asked 10 เดือน ago

การลงทะเบียนระบบG code ต้องรอให้ทางเขตรับรองก่อนใช่ไหมค่ะถึงจะเข้าระบบได้

2 Answers

ใช่ค่ะ  หากมีการลงทะเบียน จะมีข้อมความเตือนไปยัง แอดมิน เขตพื้นที่  ๆ จะต้องรับรองการลงทะเบียน รร.จึงจะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลนร. G  ค่ะ  

ทางกลุ่มการศึกษาทางไกลฯ (ICT)  ได้นำคู่มือและ  URL เข้าสู่เว็บไซต์ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  (ระบบ G Code) ไว้ที่เมนูดาวน์โหลด  (www.ksn1.go.th) เพ่ื่ออำนวยความสะดวกอยู่นะคะ