ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความปลอดภัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กำหนด 10 มาตรการป้องกันนักเรียนเล่นพนันบอล

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2565 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ไตรมาสที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วันที่ 16 กันยายน 2575

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านหนองช้าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา วันที่ 18 กรกฎาคม 2565