ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34 /2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก Best of the Best ด้วยรูปแบบทางไกล โดยใช้ Application Google Meet โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับมอบหม […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำนิสิตปริญญาโท ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วันที 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ร […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุรพงศ์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคล […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าประชุมหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิเศษ พลอาจทัน หัวหน้าสำนักงา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการมอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33 /2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอา […]