นักเรียนซ้ำซ้อน

ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีที่นักเรียนมีตัวตนอยู่ที่โรงเรียน แต่ในระบบซ้าซ้อนกับโรงเรียนอื่น ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

3 Answers

หากในระบบพบสถานะว่ามีนักเรียนซ้ำซ้อน แสดงว่ามีการย้ายออกไปเรียนที่อื่น ก่อนอื่นให้ รร.ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า นร.คนดังกล่าว ได้ย้ายไปเรียนที่อื่นจริงหรือไม่ หากมีการย้ายจริง ให้ไปทำการย้ายออก ที่เมนู โรงเรียน หัวข้อ 2.7.5 ย้ายออก แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว พบว่านร.คนดังกล่าวยังเรียนอยู่ที่ รร.เรา และมีตัวตนอยู่ รร.เรา ก็ให้ รร.นำเอกสารที่แสดงว่า นร.คนดังกล่าว ยังเรียนอยู่ รร.เรา เช่น ภาพถ่ายนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.รร.และครูประจำชั้น และเอกสารทะเบียนนร.อัพโหลดขึ้นในระบบ ในเมนู โรงเรียน หัวข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่า นร.มีตัวตนอยู่ที่ รร.เรา

หากในระบบพบสถานะว่ามีนักเรียนซ้ำซ้อน แสดงว่ามีการย้ายออกไปเรียนที่อื่น ก่อนอื่นให้ รร.ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า นร.คนดังกล่าว ได้ย้ายไปเรียนที่อื่นจริงหรือไม่ หากมีการย้ายจริง ให้ไปทำการย้ายออก ที่เมนู โรงเรียน หัวข้อ 2.7.5 ย้ายออก แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว พบว่านร.คนดังกล่าวยังเรียนอยู่ที่ รร.เรา และมีตัวตนอยู่ รร.เรา ก็ให้ รร.นำเอกสารที่แสดงว่า นร.คนดังกล่าว ยังเรียนอยู่ รร.เรา เช่น ภาพถ่ายนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.รร.และครูประจำชั้น และเอกสารทะเบียนนร.อัพโหลดขึ้นในระบบ ในเมนู โรงเรียน หัวข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่า นร.มีตัวตนอยู่ที่ รร.เรา

kanyaphat ทีมงาน answered 5 เดือน ago

หากในระบบพบสถานะว่ามีนักเรียนซ้ำซ้อน แสดงว่ามีการย้ายออกไปเรียนที่อื่น ก่อนอื่นให้ รร.ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า นร.คนดังกล่าว ได้ย้ายไปเรียนที่อื่นจริงหรือไม่ หากมีการย้ายจริง ให้ไปทำการย้ายออก ที่เมนู โรงเรียน หัวข้อ 2.7.5 ย้ายออก แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว พบว่านร.คนดังกล่าวยังเรียนอยู่ที่ รร.เรา และมีตัวตนอยู่ รร.เรา ก็ให้ รร.นำเอกสารที่แสดงว่า นร.คนดังกล่าว ยังเรียนอยู่ รร.เรา เช่น ภาพถ่ายนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.รร.และครูประจำชั้น และเอกสารทะเบียนนร.อัพโหลดขึ้นในระบบ ในเมนู โรงเรียน หัวข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่า นร.มีตัวตนอยู่ที่ รร.เรา

Your Answer