ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ผลการประเมินเพื่้อคัดเลือก “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ