ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการ […]