ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความปลอดภัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กำหนด 10 มาตรการป้องกันนักเรียนเล่นพนันบอล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากานสินธุ์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โ๕รงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป