ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ผลการประเมินเพื่้อคัดเลือก “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนาจำปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีความประสงค์จะ ประก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564