สอบถามเรื่อง ระบบ DMC เทอม 2 ปี 2564

สมใจ asked 1 ปี ago

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564   สามารถย้ายเข้านักเรียนในระบบ DMC เทอม 2 ปี 2564  ได้หรือยังคะ

kanyaphat ทีมงาน replied 1 ปี ago

ณ ตอนนี้ สพฐ.ยังไม่เปิดระบบ DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนเข้าไปทำการย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนได้ค่ะ หากสามารถดำเนินการได้เมื่อใด จะแจ้งให้โรงเรียนทราบทันทีค่ะ ตอนนี้หากมีนักเรียนย้ายเข้า ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลไปกรอกไว้ในเล่มทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนไว้ก่อนค่ะ เปิดระบบค่อยทำการย้ายเข้าค่ะ

1 Answers
kanyaphat answered 1 ปี ago

ณ ตอนนี้ สพฐ.ยังไม่เปิดระบบ DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนเข้าไปทำการย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนได้ค่ะ หากสามารถดำเนินการได้เมื่อใด จะแจ้งให้โรงเรียนทราบทันทีค่ะ ตอนนี้หากมีนักเรียนย้ายเข้า ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลไปกรอกไว้ในเล่มทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนไว้ก่อนค่ะ เปิดระบบค่อยทำการย้ายเข้าค่ะ

Your Answer