สำรวจข้อมูลครูที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กระดานสนทนา กาฬสินธุ์ เขต 1หมวดหมู่: ถาม-ตอบ ทั่วไปสำรวจข้อมูลครูที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

โรงเรียนที่ไม่มีครูที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องเข้าไปกรอกในแบบสำรวจหรือไ่ม่

kanyaphat ทีมงาน replied 5 เดือน ago

ไม่ต้องกรอกค่ะถ้าไม่มี ณ ตอนนี้หมดเขตกรอกแบบสำรวจแล้วค่ะ ทางเขตได้แจ้งไปให้โรงเรียนทราบทางระบบ AMSS++ และทางไลน์กลุ่มข้อมูล สพป.กส.เขต 1 ด้วยนะคะ แจ้งประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางค่ะ

kanyaphat ทีมงาน replied 5 เดือน ago

ไม่ต้องกรอกค่ะถ้าไม่มี ณ ตอนนี้หมดเขตกรอกแบบสำรวจแล้วค่ะ ทางเขตได้แจ้งไปให้โรงเรียนทราบทางระบบ AMSS++ และทางไลน์กลุ่มข้อมูล สพป.กส.เขต 1 ด้วยนะคะ แจ้งประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางค่ะ

1 Answers
kanyaphat ทีมงาน answered 5 เดือน ago

ไม่ต้องกรอกค่ะถ้าไม่มี ณ ตอนนี้หมดเขตกรอกแบบสำรวจแล้วค่ะ ทางเขตได้แจ้งไปให้โรงเรียนทราบทางระบบ AMSS++ และทางไลน์กลุ่มข้อมูล สพป.กส.เขต 1 ด้วยนะคะ แจ้งประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางค่ะ

Your Answer