ITA Online

ครูบ้านนอก asked 1 เดือน ago

ขออนุญาตเรียนถามว่า จะมีการประเมิน ITA Online โรงเรียนไหมคะ

1 Answers
ผู้รับผิดชอบ ITA Online answered 1 เดือน ago

ในการประเมิน ITA Online สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังคงมีเหมือนเดิม ค่ะ จะดำเนินการประชุมชี้แจงประมาณ กลางเดือน กันยายน นี้ค่ะ

Your Answer