ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บันทึกความร่วมมือ MOU งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมบันทึกความร่วมมือ MOU งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ” พร้อมร่วมรับชมนิทรรศการ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์