ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์ฝึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์