ขออนุญาตสอบถาม การใช้งานระบบ deep ในส่วนของการใช้งานของนักเรียนครับ

กระดานสนทนา กาฬสินธุ์ เขต 1ขออนุญาตสอบถาม การใช้งานระบบ deep ในส่วนของการใช้งานของนักเรียนครับ
Panuwat asked 1 ปี ago

ขออนุญาตสอบถาม การใช้งานระบบ deep ในส่วนของการใช้งานของนักเรียนครับ

Deep คือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft Teams เพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของ นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่าน Human Capital Excellence Center (HCEC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ และเน้นพัฒนาสมรรถนะ ในทุกๆด้าน ในปัจจุบันและ อนาคต ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนด้วยบัญชีอีเมล์แและพาสเวิร์ด โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดตารางเรียน และผู้เรียนเป็นผู้เข้าศึกษาตามตารางเรียนด้วยตนเอง ค่ะ

1 Answers
พนิดา answered 1 ปี ago

Deep คือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft Teams เพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของ นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่าน Human Capital Excellence Center (HCEC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ และเน้นพัฒนาสมรรถนะ ในทุกๆด้าน ในปัจจุบันและ อนาคต ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนด้วยบัญชีอีเมล์แและพาสเวิร์ด โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดตารางเรียน และผู้เรียนเป็นผู้เข้าศึกษาตามตารางเรียนด้วยตนเอง ค่ะ

Your Answer