ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานเปิดการประชุมที่ปรึกษาโครงการ ACCESS SCHOOL ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมที่ปรึกษาโครงการ ACCESS SCHOOL ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์