ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษ เขต 24 เป็นประธานในการประชุม