ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมสรงนำ้พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พระพรมงคลวัฒน์ เนื่องในวันปีใหม่ของไทย “วันสงกรานต์” เพื่อสืบสานประเพณีไทย