สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563