ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมีรองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด