ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินงานการประกวดผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินงานการประกวดผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1